Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Händelser i september 2024–februari 2025

 • - Svampens dag
  Svampens dag

  Svampens dag

  Heldag:
  1 september, 2024

  Olika evenemang runt om i landet och i Skåne.

 • - Måryd
  Måryd

  Kategori: Exkursion Måryd


  7 september, 2024

  Populärt utflyktsmål med enefälader, skogar och trädklädda betesmarker. Samling: Södra Sandby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63. 

 • - Herremöllan
  Herremöllan

  Kategori: Exkursion Herremöllan


  14 september, 2024

  Kalkrik bokskog längs Segesholmsån. Samling: Degeberga kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Patrik Celander 070-372 13 66. 

 • - Flyinge ängar
  Flyinge ängar

  Kategori: Exkursion Flyinge ängar


  5 oktober, 2024

  Ett reservat utanför Lund med sandiga torrbackar och fuktigare strandängar närmare Kävlingeån. Här har traktens bönder slagit sitt hö och haft djuren på bete i hundratals år. Vi hoppas på bl.a. ängssvampar. 

  Samling: Holmby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. 

 • - Puggehattens inventeringshelg i Perstorps kommun
  Puggehattens inventeringshelg i Perstorps kommun

  Puggehattens inventeringshelg i Perstorps kommun

  Heldag:
  11 oktober, 2024

  11-13 okt. Mer information kommer på här längre fram.

 • - Saxtorpsskogen
  Saxtorpsskogen

  Kategori: Exkursion Saxtorpsskogen


  19 oktober, 2024

  Populärt strövområde och bra matsvamplokal som domineras av tallskog. Samling: Saxtorps kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Helena Lindgren 076-211 11 43 

  och Gunilla R Burke 073-768 35 39. 

 • - Mälarhusens strandbad och Sandby backar
  Mälarhusens strandbad och Sandby backar

  Kategori: Exkursion Mälarhusens strandbad och Sandby backar


  26 oktober, 2024

  Dynlandskap norr om Sandhammaren med öppna- och trädklädda dyner. Här finns fynd av arter som smaragdnavling, dynstinksvamp och dynskål, men potential finns för fler spännande sanddynsarter. Samling: Mälarhusens strandbads parkering kl. 10.00. 

  Ansvarig: Therese Hellberg 070-368 73 48. 

 • - Severtorp
  Severtorp

  Kategori: Exkursion Severtorp


  9 november, 2024

  Nybildat naturreservat uppe Hallandsåsen med bokskog och betade enefälader. Samling: Grevie kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Karin Hjelmér 070-690 45 06. 

 • - Åkeboda (Kristianstads kommun)
  Åkeboda (Kristianstads kommun)

  Kategori: Exkursion Åkeboda (Kristianstads kommun)


  23 november, 2024

  Näringsfattig ”bondbokskog” nära friluftsområdet Bockeboda med kontinuitet på Nävlingeåsen. Samling: Djurröds kyrka kl. 10.00. 

  Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74. 

 • - Dalshult
  Dalshult

  Kategori: Exkursion Dalshult


  30 november, 2024

  Naturreservat nordväst om Sporrakullagården med ädellövskog och granskog, bitvis med mycket död ved och stenblock. Samling: Sporrakullagården kl. 10.00. Samarrangemang med Naturskyddsförening Göinge. 

  Ansvarig: Mikael Gustavsson 070-630 99 03.