Om föreningen

Den mykologiska föreningen Puggehatten bildades 1986 på initiativ av bland andra Sigvard Svensson. Vid årsmötet 1995 bytte föreningen namn till Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening.

2021 hade föreningen 282 medlemmar.

Föreningen stadgar antagna 2016-02-20

Här finns  verksamhetsberättelsebokslut och revisionsberättelse (kommer snart) för Puggehatten år 2021 för nedladdning.

Du som känner att det skulle vara roligt och inspirerande att hjälpa till mer aktivt i föreningen är varmt välkommen att höra av dig! Kontaktuppgifter hittar du här på webplatsen.

Exempel på sådant man kan göra i föreningen är:
* Hjälpa till på våra exkursioner
* Bidra med fotografier till tidskriften och Facebooksidan
* Skriva artiklar till tidskriften
* Packa föreningsmaterial
* Hjälpa till vid evenemang, t.ex. Svampens Dag och inventeringshelgen
* Ordna fika vid årsmöte
* IT-hjälp
* Marknadsföring
* Något vi inte har tänkt på ännu!

Det finns också de mer officiella uppdragen, som väljs av årsmöte och styrelse:
* Programkommitté och redaktion
* Styrelse, valberedning och revisor

Ta chansen att hänga mer med andra som inte heller tröttnar på att prata om svamp!