NMC XXV 2022

Det är nu inte längre möjligt att anmäla sig.

Nordic Mycological Congress genomförs vartannat år och ansvaret flyttar mellan de nordiska länderna. Arrangemanget väntas locka ca 50-60 deltagare från norra och mellersta Europa och organiseras i samarbete mellan Puggehatten, Sveriges Mykologiska Förening, Lunds Universitet, Länsstyrelsen med flera.

NMC XXV 26 september – 1 oktober 2022 kommer att förläggas till Backagården strax utanför Höör i centrala Skåne.. NMC genomförs som en blandning av exkursioner och föredrag och vi planerar att besöka ett representativt urval av svampmiljöer i Skåne. Många av deltagarna är experter på sina områden vilket dels får till följd att mycken ny kunskap om skånsk funga kommer fram, dels innebär en utmärkt möjlighet för övriga deltagare att bygga på sin egen kunskap och få nya, på lång sikt, givande kontakter. 

First Circular can be downloaded here