Styrelse

Styrelsen 2021
Ledamöter valda vid årsmötet 29 maj 2021

Anders Dahl – Ordförande – 070-936 66 63
Jan Svensson – Vice ordförande – 070- 887 25 23
Eva Björnström – Sekreterare – 070- 734 16 05
Sigvard Svensson – Kassör – 070-776 33 78
Tony Svensson – Programsekreterare – 070-302 54 74
Yui Chomphunut Haglund – Webbansvarig
Shu-Chin Hysing – Redaktör
Stefan Bergström – Ledamot
Lars Salomon – Ledamot – 070-226 33 54
Gunilla R Burke – Ledamot
Therese Hellberg – Ledamot