Meny Stäng

Tidskriften

Tidskriften Puggehatten började utges 1988 (ett infoblad utkom 1987) och skickas till alla medlemmar två gånger om året.
I den kan du hitta föreningens program, referat från exkursioner och andra arrangemang, recensioner av nya svampböcker, artiklar om mykologi, svamprecept, intervjuer, information från föreningens styrelse med mera.

Har du en idé och skulle vilja skriva en artikel eller bidra med bilder till tidskriften? Ta kontakt med Redaktionen!


Puggehatten (ISSN 1100-7109)
Redaktör: Shu-Chin Hysing

I 20 år, mellan 1988 och 2007 var Ulf Olsson redaktör för tidskriften.
Mellan 2008 och 2015 var Tony Svensson redaktör.
Mellan 2015 och 2020 var Per Magnuson redaktör.
Sedan 2021 är Shu-Chin Hysing redaktör.

Titlar på arbeten i Puggehatten Supplement (ISSN 1100-8180)

Redaktion: Styrelsen

Puggehatten Supplement 1 (1989): Hägg, B. & Svensson, S. Artlista. SMF-veckan 12-18 september 1988. Odengården i Röstånga.
Puggehatten Supplement 2 (1994): Hanson, S.-Å. & Hägg, B.: Ändringar och tillägg till ”Preliminär förteckning över Skånes svampar”.
Puggehatten Supplement 3 (1997): Hanson, S.-Å., Hägg, B. & Olsson, U.: Artlista. SMF-veckan 16-22 september 1996 i Tyringe.
Puggehatten Supplement 4 (2000): Hanson, S.-Å. & Hägg, B.: Förteckning över Skånes svampar. Produktion och redaktion av Supplement 4: Ingemar Björkqvist, Sven-Åke Hanson, Bernt Hägg, Ulf Olsson, Kent Skoog och Sigvard Svensson.