Meny Stäng

Tidskriften

Tidskriften Puggehatten började utges 1987 och skickas till alla medlemmar 2 gånger om året.
I den kan du hitta föreningens program, referat från exkursioner och andra arrangemang, recensioner av nya svampböcker, artiklar om mykologi, svamprecept, intervjuer, information från föreningens styrelse med mera.

I 20 år, mellan 1988 och 2007 var Ulf Olsson redaktör för tidskriften.
Mellan 2008 och 2015 redigerades tidskriften av Tony Svensson.
Mellan 2015 och 2020 var Per Magnuson redaktör.
Sedan 2021 är Shu-Chin Hysing redaktör.

Har du en idé och skulle vilja skriva en artikel eller bidra med bilder till tidskriften? Ta kontakt med Redaktionen!


Puggehatten (ISSN 1100-7109)
Redaktör: Shu-Chin Hysing

Puggehatten Supplement (ISSN 1100-8180)
Redaktör: Styrelsen

Titlar på arbeten i Puggehatten Supplement

Puggehatten Supplement 1 (1989): Hägg, B. & Svensson, S. Artlista. SMF-veckan 12-18 september 1988. Odengården i Röstånga.
Puggehatten Supplement 2 (1994): Hanson, S.-Å. & Hägg, B.: Ändringar och tillägg till ”Preliminär förteckning över Skånes svampar”.
Puggehatten Supplement 3 (1997): Hanson, S.-Å., Hägg, B. & Olsson, U.: Artlista. SMF-veckan 16-22 september 1996 i Tyringe.
Puggehatten Supplement 4 (2000): Hanson, S.-Å. & Hägg, B.: Förteckning över Skånes svampar. Produktion och redaktion av Supplement 4: Ingemar Björkqvist, Sven-Åke Hanson, Bernt Hägg, Ulf Olsson, Kent Skoog och Sigvard Svensson.


Rättelse: Puggehatten Nr 3 – 2016

På sidan 22 poserar en ung man med en stor svamp. Det är inte en fjällskivling utan troligen en Termitomyces titanicus, en svamp som ger en av världens största ätbara fruktkroppar.

Frimärket visar en art som är lik Chlorophyllum molybdites en giftig Nordamerikansk art. Dock förekommer den i tempererade och subtropiska områden över världen. Det kan vara en felbestämning eller att två olika arter har fått samma namn. Är det någon i läsekretsen som kan hjälpa till att reda ut begreppen? Hör gärna av er till redaktionen.


Rättelse: Puggehatten Nr 3 – 2018

Sidan 2 av omslaget;

Omslagets framsida: Tuvhätta Mycena inclinata vid Bälteberga, Foto Jan Svensson

Omslagets baksida: text finns i anslutning till foto.

Sidan 3 av omslaget Kallelse till årsmötet 2019

Sidan 1 av insidan Program Januari – maj 2019


Rättelse: Puggehatten Nr 2-3 – 2020

Omslagets baksida har ett foto av Violett geléskål (Ascocoryne sarcoides).