Meny Stäng

Bli medlem

Medlem blir du genom att betala årsavgiften 175 kr till plusgiro 12 10 34-3 eller bankgiro 859-8963 (För utlandsbetalningar IBAN: SE16 9500 0099 6034 0121 0343 BIC: NDEASESS)

Årsavgiften inkluderar tidskriften Puggehatten, som utkommer med två dubbelnummer per år.

Hela familjen är välkommen. Familjemedlemmar betalar bara 25 kr per år och är fullvärdiga medlemmar men får inte medlemsbladet. Kom ihåg att ange familjemedlemmarnas namn.

Adressändringar anmäls till:

Puggehatten
Skånes Mykologiska Förening
Biologiska museet
Box 117
221 00 Lund

Organisationsnummer: 845003-3355

Epost: info[at]puggehatten.se