Bli medlem

DSC05583_2

Medlem blir du genom att betala årsavgiften 175 kr till plusgiro 12 10 34-3 eller bankgiro 859-8963 (För utlandsbetalningar IBAN: SE16 9500 0099 6034 0121 0343 BIC: NDEASESS)

Årsavgiften inkluderar tidskriften Puggehatten, som utkommer med två dubbelnummer per år inklusive matrikel.

Hela familjen är välkommen. Familjemedlemmar betalar bara 25 kr per år och är fullvärdiga medlemmar men får inte medlemsbladet. Kom ihåg att ange familjemedlemmarnas namn.

Adressändringar anmäls till:

email1

Puggehatten lagring av personuppgifter (GDPR)