Välkommen till Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening!

Vi hälsar alla naturälskare, både matsvampsälskande ”mykofagaster” och miljövänner, välkomna som medlemmar i vår förening. Även icke medlemmar är mycket välkomna att delta i våra svamputflykter som arrangeras hela året! Se fliken Aktiviteter för mer info.

CORONA-INFO
För tillfället finns inga speciella restriktioner och vi har försiktigt återgått till ”normala” förhållanden. Men använd ditt omdöme! Fortfarande ser vi gärna att du följer nedanstående:

  • Stanna hemma om du eller nära anhörig är sjuk eller har symptom
  • Håll avstånd

Styrelsen

Puggehatten lagring av personuppgifter (GDPR)


Föreningen har funnits sedan 1986 och verkar för:

en bättre kännedom om Skånes svampar.

ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen.

en kartläggning av Skånes funga.

* spridning av svampkunskap genom föreningens tidskrift, exkursioner, utställningar mm.

* Växande engagemang för hotade svampar och svampmiljöer inom naturvården.