Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Händelser i maj–oktober 2024

 • - Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat. OBS! Ny samlingsplats.
  Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat. OBS! Ny samlingsplats.

  Kategori: Exkursion Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat. OBS! Ny samlingsplats.


  4 maj, 2024

  OBS! Ny samlingsplats.

  Öppen sandhed med inslag av tall i östra kanten. Observera att det är beträdnadsförbud på yttre delen av udden 1 april – 15 juli.
  Samling vid Nyhamnsläge-Strandbaden naturreservat Norra parkeringen, kl. 10.00.
  Ansvarig: Stefan Phalagorn Bergström 070-923 93 29.

 • - Klöva hallar
  Klöva hallar

  Kategori: Exkursion Klöva hallar


  27 juli, 2024

  Mäktig sprickdal med ädellövskogsbranter och vackra vyer. I dalens botten rinner Klövabäcken. Samling: Klöva hallars parkering kl. 10.00.

  Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

 • - Vantalängan (Brösarp)
  Vantalängan (Brösarp)

  Kategori: Exkursion Vantalängan (Brösarp)


  3 augusti, 2024

  Näringsrik bok- och ekskog intill Verkaån, med inslag av ask och avenbok. Samling: Brösarps kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Patrik Celander 070-372 13 66 

  och Alex Regnér 070-359 53 66. 

 • - Åbjär
  Åbjär

  Kategori: Exkursion Åbjär


  10 augusti, 2024

  Bäckravin med bokskog och många rödlistade svampar. 

  Samling: Östra Sönnarslövs kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

 • - Rövarekulan
  Rövarekulan

  Kategori: Exkursion Rövarekulan


  12 augusti, 2024

  Ravin med bokskogar, ängar och betesmarker. 

  Samling: Rövarekulans parkering kl. 18.00. Ansvarig: Gunilla R Burke 073-768 35 39. 

 • - Göingeholm (Hässleholms kommun)
  Göingeholm (Hässleholms kommun)

  Kategori: Exkursion Göingeholm (Hässleholms kommun)


  17 augusti, 2024

  Ett större kluster av biotopskydd, naturvårdsavtal och nyckelbiotoper utan svamp- uppgifter. Bra kantarellskog. Mycket fin basaltkupp på Snapphaneberget med bl.a. lunglav. I övrigt mest näringsfattig ek- eller bokskog med klippor. Potential för intressant funga! Finns mindre p-plats för 3–5 bilar vid Snapphaneberget. 

  Samling: Häglinge kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43.

 • - Alnarpsparken
  Alnarpsparken

  Kategori: Exkursion Alnarpsparken


  19 augusti, 2024

  Återkommande lokal som brukar kunna bjuda en del fina fynd. Samling i Alnarp, parkering nr 3, kl. 18.00. Obs! P-skiva behövs. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. 

 • - Örnabjär
  Örnabjär

  Kategori: Exkursion Örnabjär


  24 augusti, 2024

  Vulkanrest med gammal ädellövskog och buskrik betesmark. 

  Samling: Häglinge kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63. 

 • - Snogeholm
  Snogeholm

  Kategori: Exkursion Snogeholm


  31 augusti, 2024

  Trädklädda hagmarker och ädellövskogar med gamla och grova ädellövträd, vid Snogeholmssjöns västra strand. Samling: Fiskarhus parkering kl. 10.00. Ansvariga: Alex Regnér 070-359 53 66 och Helena Lindgren 076-211 11 43. 

 • - Svampens dag
  Svampens dag

  Svampens dag

  Heldag:
  1 september, 2024

  Olika evenemang runt om i landet och i Skåne.

 • - Måryd
  Måryd

  Kategori: Exkursion Måryd


  7 september, 2024

  Populärt utflyktsmål med enefälader, skogar och trädklädda betesmarker. Samling: Södra Sandby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63. 

 • - Herremöllan
  Herremöllan

  Kategori: Exkursion Herremöllan


  14 september, 2024

  Kalkrik bokskog längs Segesholmsån. Samling: Degeberga kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Patrik Celander 070-372 13 66. 

 • - Flyinge ängar
  Flyinge ängar

  Kategori: Exkursion Flyinge ängar


  5 oktober, 2024

  Ett reservat utanför Lund med sandiga torrbackar och fuktigare strandängar närmare Kävlingeån. Här har traktens bönder slagit sitt hö och haft djuren på bete i hundratals år. Vi hoppas på bl.a. ängssvampar. 

  Samling: Holmby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. 

 • - Puggehattens inventeringshelg i Perstorps kommun
  Puggehattens inventeringshelg i Perstorps kommun

  Puggehattens inventeringshelg i Perstorps kommun

  Heldag:
  11 oktober, 2024

  11-13 okt. Mer information kommer på här längre fram.

 • - Saxtorpsskogen
  Saxtorpsskogen

  Kategori: Exkursion Saxtorpsskogen


  19 oktober, 2024

  Populärt strövområde och bra matsvamplokal som domineras av tallskog. Samling: Saxtorps kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Helena Lindgren 076-211 11 43 

  och Gunilla R Burke 073-768 35 39. 

 • - Mälarhusens strandbad och Sandby backar
  Mälarhusens strandbad och Sandby backar

  Kategori: Exkursion Mälarhusens strandbad och Sandby backar


  26 oktober, 2024

  Dynlandskap norr om Sandhammaren med öppna- och trädklädda dyner. Här finns fynd av arter som smaragdnavling, dynstinksvamp och dynskål, men potential finns för fler spännande sanddynsarter. Samling: Mälarhusens strandbads parkering kl. 10.00. 

  Ansvarig: Therese Hellberg 070-368 73 48.