Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Händelser i maj–oktober 2023

 • - Måret – Häckeberga
  Måret – Häckeberga

  Kategori: Exkursion Måret – Häckeberga


  13 maj, 2023

  Halvö i nordvästra delen av Häckebergasjön. Strandnära skog med gammal bok och ek-dominerad mark och mycket död ved. Bland annat hartsticka och tigermussling finns här, den senare har här en av ytterst få kända svenska växtplatser.
  Samlingsplats: Genarps kyrka kl. 10.00. Se https://kartor.eniro.se/m/CqOpu

  Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63.

 • - Billingemölla naturreservat
  Billingemölla naturreservat

  Kategori: Exkursion Billingemölla naturreservat


  29 juli, 2023

  Alsumpskog närmast Rönne å, annars med ädellövskog av hassel, ek och bok. Samling: Billinge kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

 • - Linnebjär naturreservat, Södra Sandby OBS! ändrad lokal.
  Linnebjär naturreservat, Södra Sandby OBS! ändrad lokal.

  Kategori: Exkursion Linnebjär naturreservat, Södra Sandby OBS! ändrad lokal.


  5 augusti, 2023

  OBS! ändrad lokal! Reservatet består till stor del av en ca 180-årig ekskog med lind och hassel och spridda inslag av ett stort antal andra lövträdsarter och en mindre bokdunge med drygt hundraåriga bokar. I norr finns öppna betade marker med en del solitära träd. Samling: Södra Sandby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Joachim Krumlinde 073-082 58 37.

 • - Ramnasjömossen
  Ramnasjömossen

  Kategori: Exkursion Ramnasjömossen


  12 augusti, 2023

  Öppen fattigmyr med omgivande barrskog. Våtmarker är biotoper vi sällan besöker, kanske kan vi hitta något nytt? Här behövs sannolikt stövlar eller täta kängor. Samling: Tåssjö kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Lars Salomon 070-226 33 54.

 • - Esarp, längs Höje å
  Esarp, längs Höje å

  Kategori: Exkursion Esarp, längs Höje å


  14 augusti, 2023

  Smala lövskogstråk längs ån. Samling: Esarps kyrka kl. 18.

  Ansvariga: Isabella Feimanis 070-037 65 76 och Ola Elleström 073-312 01 10.

 • - Andrarums alunbruk och Christinehof slott
  Andrarums alunbruk och Christinehof slott

  Kategori: Exkursion Andrarums alunbruk och Christinehof slott


  19 augusti, 2023

  Ärtröksvamp brukar växa på högarna vid alunbruket. Vi besöker även ädellövskogen kring slottet. Samling: Andrarums kyrka kl. 10.00.

  Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

 • - Alnarpsparken
  Alnarpsparken

  Kategori: Exkursion Alnarpsparken


  21 augusti, 2023

  Återkommande lokal som brukar kunna bjuda på en del fina fynd. Samling i Alnarp, parkering nr 3, kl. 18.00. Obs! P-skiva behövs. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

 • - Listarumsåsens naturreservat
  Listarumsåsens naturreservat

  Kategori: Exkursion Listarumsåsens naturreservat


  26 augusti, 2023

  Rik ädellövskog och betesmark. Samling: Smedstorps kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23.

 • - Rölabackarna naturreservat
  Rölabackarna naturreservat

  Kategori: Exkursion Rölabackarna naturreservat


  2 september, 2023

  Naturbetesmarker och lövskogsdungar. Samling: Andrarums kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Gunilla R Burke 073-768 35 39 och Helena Lindgren 076-211 11 43.

 • - Svampens dag
  Svampens dag

  Kategori: Utställning Svampens dag

  Heldag:
  3 september, 2023

  Olika evenemang runt om i landet och i Skåne. Mer info här.

 • - Stora Mölla, Össjö
  Stora Mölla, Össjö

  Kategori: Exkursion Stora Mölla, Össjö


  9 september, 2023

  Ädellövskog längs Pinnån. Samling: Källna kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Lars Salomon 070-226 33 54.

 • - Mölledammen, Billesholm
  Mölledammen, Billesholm

  Kategori: Exkursion Mölledammen, Billesholm


  16 september, 2023

  Ädellövskog och branter. Samling: Risekatslösa kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Lars Salomon 070-226 33 54 och Jan Svensson 070-887 25 23.

 • - Puggehattens inventeringshelg i Nordvästskåne 22-24/9
  Puggehattens inventeringshelg i Nordvästskåne 22-24/9

  Kategori: Exkursion Puggehattens inventeringshelg i Nordvästskåne 22-24/9

  Heldag:
  22 september, 2023

  Fredag 22 – Söndag 24 september

  I år kommer vi att inventera lokaler i nordvästra hörnet av Skåne, där det finns många intressanta områden som saknar uppgifter om fungan. Vi kommer att ha vår bas på Ängelholms vandrarhem som kan erbjuda 20 sängplatser i dubbel- eller flerbäddsrum. Enkelrum kommer bara att kunna erbjudas om det inte blir fullbokat, annars får du boka själv. Samma sak om vi skulle bli fler.

  Trots att vi i år inte fått några fondpengar har vi satt deltagaravgiften till 600 kr för hela helgen, inklusive övernattning i dubbelrum och mat. Väljer du att delta bara en del av helgen, måste ha enkelrum, delta bara dagtid etc., så meddela detta i anmälan liksom matönskemål. Vandrarhemmet kan inte erbjuda mat i någon form varför vi får hjälpas åt med hanteringen av frukost, lunchpaket och fika. Middag räknar vi med kan ordnas på eller med hjälp av någon restaurang i närheten och vi tänker hålla oss till vegetarisk mat i första hand.

  Observera att detta arrangemang endast är öppet för medlemmar i Puggehatten.

  OBS! Bindande anmälan via epost till föreningens adress <info@puggehatten.se> ABSOLUT senast 13 september.

  Om du ska vara med hela helgen utan inskränkningar, kan du betala in deltagaravgiften på 600 kronor till föreningens plusgiro 121034-3 eller bankgiro 859-8963 så snart du anmält dig, i annat fall avvakta tills du får besked om summan. Tala om vem du vill/kan dela rum med och eventuella matönskemål. Har du frågor så skriv till e-postadressen ovan eller ring till Bella Feimanis 070-037 65 76.

  Vi planerar att samlas fredag vid lunch tid på någon lämplig lokal, käka lunch/fika tillsammans och sedan exkurera för att sedan vara på vandrarhemmet i lagom tid för att etablera oss, arbeta med insamlat material och äta middag tillsammans. Lördagen besöker vi några intressanta lokaler, liksom söndag förmiddag. för att sedan packa ihop och åka hem.

  Ytterligare information om boende, samlingsplats mm kommer till de som anmäler sig veckan innan.

  Välkommen!

  Information kommer även att finnas på vår Facebook-sida "Svamp med Puggehatten".

 • - Besök från Bornholm Obs! Söndag 8 oktober!
  Besök från Bornholm Obs! Söndag 8 oktober!

  Kategori: Exkursion Besök från Bornholm Obs! Söndag 8 oktober!


  8 oktober, 2023

  I år är det Svampevennerne från Bornholm som besöker oss. Färjan anländer 07:50 och vi kommer att stanna på vägen (troligen i Örups almskog/Örupskärret) innan vi samlas på första gemensamma lokalen Heinge strövområde, se https://kartor.eniro.se/m/kB3Xh kl 10.00. Trolig fortsättning blir sedan i Bjersjöholms naturreservat lite nordväst om Ystad,  P-plats https://kartor.eniro.se/m/0XQTf. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

 • - Krageholmssjön
  Krageholmssjön

  Kategori: Exkursion Krageholmssjön


  14 oktober, 2023

  Vi gör ett återbesök i ädellövskogen vid södra sidan av sjön. Samling: Skårby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

 • - OBS! Gropahålet naturreservat. OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!
  OBS! Gropahålet naturreservat. OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!

  Kategori: Exkursion OBS! Gropahålet naturreservat. OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!


  21 oktober, 2023

  OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!
  Vi besöker Gropahålet NR med sandtallskog och sanddyner.
  Samling: östra parkeringen vid reservatet kl. 10.00. https://goo.gl/maps/LV3wWv9N72k
  Ansvarig: Gunilla R Burke 073-768 35 39.

 • - Röan/Hästhallarna vid Dagstorpssjön
  Röan/Hästhallarna vid Dagstorpssjön

  Kategori: Exkursion Röan/Hästhallarna vid Dagstorpssjön


  28 oktober, 2023

  Tre basaltkupper med utmanande rasbranter, bokskog och många senvuxna träd. Här finns en värdefull kryptogamflora i tre nyckelbiotoper som ligger öster om reservatet. Samling: Hallaröds kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.