Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Händelser i april–september 2024

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

april

1 april, 2024
2 april, 2024
3 april, 2024
4 april, 2024
5 april, 2024
6 april, 2024
7 april, 2024
8 april, 2024
9 april, 2024
10 april, 2024
11 april, 2024
12 april, 2024
13 april, 2024
14 april, 2024
15 april, 2024
16 april, 2024
17 april, 2024
18 april, 2024
19 april, 2024
20 april, 2024(1 event)

Svedberga kulle: 10:00


20 april, 2024

Skogsklädd kulle i åkerlandskapet på Kullahalvön. Nordöstra delarna av kullen är helt oinventerade trots potential och en mängd skyddsvärda träd.
Samling vid Allerums kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Lars Salomon 070-226 33 54.

21 april, 2024
22 april, 2024
23 april, 2024
24 april, 2024
25 april, 2024
26 april, 2024
27 april, 2024
28 april, 2024
29 april, 2024
30 april, 2024

maj

1 maj, 2024
2 maj, 2024
3 maj, 2024
4 maj, 2024(1 event)

Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat. OBS! Ny samlingsplats.: 10:00


4 maj, 2024

OBS! Ny samlingsplats.

Öppen sandhed med inslag av tall i östra kanten. Observera att det är beträdnadsförbud på yttre delen av udden 1 april – 15 juli.
Samling vid Nyhamnsläge-Strandbaden naturreservat Norra parkeringen, kl. 10.00.
Ansvarig: Stefan Phalagorn Bergström 070-923 93 29.

5 maj, 2024
6 maj, 2024
7 maj, 2024
8 maj, 2024
9 maj, 2024
10 maj, 2024
11 maj, 2024
12 maj, 2024
13 maj, 2024
14 maj, 2024
15 maj, 2024
16 maj, 2024
17 maj, 2024
18 maj, 2024
19 maj, 2024
20 maj, 2024
21 maj, 2024
22 maj, 2024
23 maj, 2024
24 maj, 2024
25 maj, 2024
26 maj, 2024
27 maj, 2024
28 maj, 2024
29 maj, 2024
30 maj, 2024
31 maj, 2024

juni

1 juni, 2024
2 juni, 2024
3 juni, 2024
4 juni, 2024
5 juni, 2024
6 juni, 2024
7 juni, 2024
8 juni, 2024
9 juni, 2024
10 juni, 2024
11 juni, 2024
12 juni, 2024
13 juni, 2024
14 juni, 2024
15 juni, 2024
16 juni, 2024
17 juni, 2024
18 juni, 2024
19 juni, 2024
20 juni, 2024
21 juni, 2024
22 juni, 2024
23 juni, 2024
24 juni, 2024
25 juni, 2024
26 juni, 2024
27 juni, 2024
28 juni, 2024
29 juni, 2024
30 juni, 2024

juli

1 juli, 2024
2 juli, 2024
3 juli, 2024
4 juli, 2024
5 juli, 2024
6 juli, 2024
7 juli, 2024
8 juli, 2024
9 juli, 2024
10 juli, 2024
11 juli, 2024
12 juli, 2024
13 juli, 2024
14 juli, 2024
15 juli, 2024
16 juli, 2024
17 juli, 2024
18 juli, 2024
19 juli, 2024
20 juli, 2024
21 juli, 2024
22 juli, 2024
23 juli, 2024
24 juli, 2024
25 juli, 2024
26 juli, 2024
27 juli, 2024(1 event)

Klöva hallar: 10:00


27 juli, 2024

Mäktig sprickdal med ädellövskogsbranter och vackra vyer. I dalens botten rinner Klövabäcken. Samling: Klöva hallars parkering kl. 10.00.

Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

28 juli, 2024
29 juli, 2024
30 juli, 2024
31 juli, 2024

augusti

1 augusti, 2024
2 augusti, 2024
3 augusti, 2024(1 event)

Vantalängan (Brösarp): 10:00


3 augusti, 2024

Näringsrik bok- och ekskog intill Verkaån, med inslag av ask och avenbok. Samling: Brösarps kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Patrik Celander 070-372 13 66 

och Alex Regnér 070-359 53 66. 

4 augusti, 2024
5 augusti, 2024
6 augusti, 2024
7 augusti, 2024
8 augusti, 2024
9 augusti, 2024
10 augusti, 2024(1 event)

Åbjär: 10:00


10 augusti, 2024

Bäckravin med bokskog och många rödlistade svampar. 

Samling: Östra Sönnarslövs kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

11 augusti, 2024
12 augusti, 2024(1 event)

Rövarekulan: 18:00


12 augusti, 2024

Ravin med bokskogar, ängar och betesmarker. 

Samling: Rövarekulans parkering kl. 18.00. Ansvarig: Gunilla R Burke 073-768 35 39. 

13 augusti, 2024
14 augusti, 2024
15 augusti, 2024
16 augusti, 2024
17 augusti, 2024(1 event)

Göingeholm (Hässleholms kommun): 10:00


17 augusti, 2024

Ett större kluster av biotopskydd, naturvårdsavtal och nyckelbiotoper utan svamp- uppgifter. Bra kantarellskog. Mycket fin basaltkupp på Snapphaneberget med bl.a. lunglav. I övrigt mest näringsfattig ek- eller bokskog med klippor. Potential för intressant funga! Finns mindre p-plats för 3–5 bilar vid Snapphaneberget. 

Samling: Häglinge kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43.

18 augusti, 2024
19 augusti, 2024(1 event)

Alnarpsparken: 18:00


19 augusti, 2024

Återkommande lokal som brukar kunna bjuda en del fina fynd. Samling i Alnarp, parkering nr 3, kl. 18.00. Obs! P-skiva behövs. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. 

20 augusti, 2024
21 augusti, 2024
22 augusti, 2024
23 augusti, 2024
24 augusti, 2024(1 event)

Örnabjär: 10:00


24 augusti, 2024

Vulkanrest med gammal ädellövskog och buskrik betesmark. 

Samling: Häglinge kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63. 

25 augusti, 2024
26 augusti, 2024
27 augusti, 2024
28 augusti, 2024
29 augusti, 2024
30 augusti, 2024
31 augusti, 2024(1 event)

Snogeholm: 10:00


31 augusti, 2024

Trädklädda hagmarker och ädellövskogar med gamla och grova ädellövträd, vid Snogeholmssjöns västra strand. Samling: Fiskarhus parkering kl. 10.00. Ansvariga: Alex Regnér 070-359 53 66 och Helena Lindgren 076-211 11 43. 

september

1 september, 2024(1 event)

Svampens dag: Heldag:

Heldag:
1 september, 2024

Olika evenemang runt om i landet och i Skåne.

2 september, 2024
3 september, 2024
4 september, 2024
5 september, 2024
6 september, 2024
7 september, 2024(1 event)

Måryd: 10:00


7 september, 2024

Populärt utflyktsmål med enefälader, skogar och trädklädda betesmarker. Samling: Södra Sandby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63. 

8 september, 2024
9 september, 2024
10 september, 2024
11 september, 2024
12 september, 2024
13 september, 2024
14 september, 2024(1 event)

Herremöllan: 10:00


14 september, 2024

Kalkrik bokskog längs Segesholmsån. Samling: Degeberga kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Patrik Celander 070-372 13 66. 

15 september, 2024
16 september, 2024
17 september, 2024
18 september, 2024
19 september, 2024
20 september, 2024
21 september, 2024
22 september, 2024
23 september, 2024
24 september, 2024
25 september, 2024
26 september, 2024
27 september, 2024
28 september, 2024
29 september, 2024
30 september, 2024

oktober

1 oktober, 2024
2 oktober, 2024
3 oktober, 2024
4 oktober, 2024
5 oktober, 2024(1 event)

Flyinge ängar: 10:00


5 oktober, 2024

Ett reservat utanför Lund med sandiga torrbackar och fuktigare strandängar närmare Kävlingeån. Här har traktens bönder slagit sitt hö och haft djuren på bete i hundratals år. Vi hoppas på bl.a. ängssvampar. 

Samling: Holmby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. 

6 oktober, 2024