Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Händelser i maj–oktober 2023

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

maj

1 maj, 2023
2 maj, 2023
3 maj, 2023
4 maj, 2023
5 maj, 2023
6 maj, 2023
7 maj, 2023
8 maj, 2023
9 maj, 2023
10 maj, 2023
11 maj, 2023
12 maj, 2023
13 maj, 2023(1 event)

Måret – Häckeberga: 10:00


13 maj, 2023

Halvö i nordvästra delen av Häckebergasjön. Strandnära skog med gammal bok och ek-dominerad mark och mycket död ved. Bland annat hartsticka och tigermussling finns här, den senare har här en av ytterst få kända svenska växtplatser.
Samlingsplats: Genarps kyrka kl. 10.00. Se https://kartor.eniro.se/m/CqOpu

Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63.

14 maj, 2023
15 maj, 2023
16 maj, 2023
17 maj, 2023
18 maj, 2023
19 maj, 2023
20 maj, 2023
21 maj, 2023
22 maj, 2023
23 maj, 2023
24 maj, 2023
25 maj, 2023
26 maj, 2023
27 maj, 2023
28 maj, 2023
29 maj, 2023
30 maj, 2023
31 maj, 2023

juni

1 juni, 2023
2 juni, 2023
3 juni, 2023
4 juni, 2023
5 juni, 2023
6 juni, 2023
7 juni, 2023
8 juni, 2023
9 juni, 2023
10 juni, 2023
11 juni, 2023
12 juni, 2023
13 juni, 2023
14 juni, 2023
15 juni, 2023
16 juni, 2023
17 juni, 2023
18 juni, 2023
19 juni, 2023
20 juni, 2023
21 juni, 2023
22 juni, 2023
23 juni, 2023
24 juni, 2023
25 juni, 2023
26 juni, 2023
27 juni, 2023
28 juni, 2023
29 juni, 2023
30 juni, 2023

juli

1 juli, 2023
2 juli, 2023
3 juli, 2023
4 juli, 2023
5 juli, 2023
6 juli, 2023
7 juli, 2023
8 juli, 2023
9 juli, 2023
10 juli, 2023
11 juli, 2023
12 juli, 2023
13 juli, 2023
14 juli, 2023
15 juli, 2023
16 juli, 2023
17 juli, 2023
18 juli, 2023
19 juli, 2023
20 juli, 2023
21 juli, 2023
22 juli, 2023
23 juli, 2023
24 juli, 2023
25 juli, 2023
26 juli, 2023
27 juli, 2023
28 juli, 2023
29 juli, 2023(1 event)

Billingemölla naturreservat: 10:00


29 juli, 2023

Alsumpskog närmast Rönne å, annars med ädellövskog av hassel, ek och bok. Samling: Billinge kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

30 juli, 2023
31 juli, 2023

augusti

1 augusti, 2023
2 augusti, 2023
3 augusti, 2023
4 augusti, 2023
5 augusti, 2023(1 event)

Linnebjär naturreservat, Södra Sandby OBS! ändrad lokal.: 10:00


5 augusti, 2023

OBS! ändrad lokal! Reservatet består till stor del av en ca 180-årig ekskog med lind och hassel och spridda inslag av ett stort antal andra lövträdsarter och en mindre bokdunge med drygt hundraåriga bokar. I norr finns öppna betade marker med en del solitära träd. Samling: Södra Sandby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Joachim Krumlinde 073-082 58 37.

6 augusti, 2023
7 augusti, 2023
8 augusti, 2023
9 augusti, 2023
10 augusti, 2023
11 augusti, 2023
12 augusti, 2023(1 event)

Ramnasjömossen: 10:00


12 augusti, 2023

Öppen fattigmyr med omgivande barrskog. Våtmarker är biotoper vi sällan besöker, kanske kan vi hitta något nytt? Här behövs sannolikt stövlar eller täta kängor. Samling: Tåssjö kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Lars Salomon 070-226 33 54.

13 augusti, 2023
14 augusti, 2023(1 event)

Esarp, längs Höje å: 18:00


14 augusti, 2023

Smala lövskogstråk längs ån. Samling: Esarps kyrka kl. 18.

Ansvariga: Isabella Feimanis 070-037 65 76 och Ola Elleström 073-312 01 10.

15 augusti, 2023
16 augusti, 2023
17 augusti, 2023
18 augusti, 2023
19 augusti, 2023(1 event)

Andrarums alunbruk och Christinehof slott: 10:00


19 augusti, 2023

Ärtröksvamp brukar växa på högarna vid alunbruket. Vi besöker även ädellövskogen kring slottet. Samling: Andrarums kyrka kl. 10.00.

Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

20 augusti, 2023
21 augusti, 2023(1 event)

Alnarpsparken: 18:00


21 augusti, 2023

Återkommande lokal som brukar kunna bjuda på en del fina fynd. Samling i Alnarp, parkering nr 3, kl. 18.00. Obs! P-skiva behövs. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

22 augusti, 2023
23 augusti, 2023
24 augusti, 2023
25 augusti, 2023
26 augusti, 2023(1 event)

Listarumsåsens naturreservat: 10:00


26 augusti, 2023

Rik ädellövskog och betesmark. Samling: Smedstorps kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23.

27 augusti, 2023
28 augusti, 2023
29 augusti, 2023
30 augusti, 2023
31 augusti, 2023

september

1 september, 2023
2 september, 2023(1 event)

Rölabackarna naturreservat: 10:00


2 september, 2023

Naturbetesmarker och lövskogsdungar. Samling: Andrarums kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Gunilla R Burke 073-768 35 39 och Helena Lindgren 076-211 11 43.

3 september, 2023(1 event)

Svampens dag: Heldag:

Heldag:
3 september, 2023

Olika evenemang runt om i landet och i Skåne. Mer info här.

4 september, 2023
5 september, 2023
6 september, 2023
7 september, 2023
8 september, 2023
9 september, 2023(1 event)

Stora Mölla, Össjö: 10:00


9 september, 2023

Ädellövskog längs Pinnån. Samling: Källna kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Lars Salomon 070-226 33 54.

10 september, 2023
11 september, 2023
12 september, 2023
13 september, 2023
14 september, 2023
15 september, 2023
16 september, 2023(1 event)

Mölledammen, Billesholm: 10:00


16 september, 2023

Ädellövskog och branter. Samling: Risekatslösa kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Lars Salomon 070-226 33 54 och Jan Svensson 070-887 25 23.

17 september, 2023
18 september, 2023
19 september, 2023
20 september, 2023
21 september, 2023
22 september, 2023(1 event)

Puggehattens inventeringshelg i Nordvästskåne 22-24/9: Heldag:

Heldag:
22 september, 2023

Fredag 22 – Söndag 24 september

I år kommer vi att inventera lokaler i nordvästra hörnet av Skåne, där det finns många intressanta områden som saknar uppgifter om fungan. Vi kommer att ha vår bas på Ängelholms vandrarhem som kan erbjuda 20 sängplatser i dubbel- eller flerbäddsrum. Enkelrum kommer bara att kunna erbjudas om det inte blir fullbokat, annars får du boka själv. Samma sak om vi skulle bli fler.

Trots att vi i år inte fått några fondpengar har vi satt deltagaravgiften till 600 kr för hela helgen, inklusive övernattning i dubbelrum och mat. Väljer du att delta bara en del av helgen, måste ha enkelrum, delta bara dagtid etc., så meddela detta i anmälan liksom matönskemål. Vandrarhemmet kan inte erbjuda mat i någon form varför vi får hjälpas åt med hanteringen av frukost, lunchpaket och fika. Middag räknar vi med kan ordnas på eller med hjälp av någon restaurang i närheten och vi tänker hålla oss till vegetarisk mat i första hand.

Observera att detta arrangemang endast är öppet för medlemmar i Puggehatten.

OBS! Bindande anmälan via epost till föreningens adress <info@puggehatten.se> ABSOLUT senast 13 september.

Om du ska vara med hela helgen utan inskränkningar, kan du betala in deltagaravgiften på 600 kronor till föreningens plusgiro 121034-3 eller bankgiro 859-8963 så snart du anmält dig, i annat fall avvakta tills du får besked om summan. Tala om vem du vill/kan dela rum med och eventuella matönskemål. Har du frågor så skriv till e-postadressen ovan eller ring till Bella Feimanis 070-037 65 76.

Vi planerar att samlas fredag vid lunch tid på någon lämplig lokal, käka lunch/fika tillsammans och sedan exkurera för att sedan vara på vandrarhemmet i lagom tid för att etablera oss, arbeta med insamlat material och äta middag tillsammans. Lördagen besöker vi några intressanta lokaler, liksom söndag förmiddag. för att sedan packa ihop och åka hem.

Ytterligare information om boende, samlingsplats mm kommer till de som anmäler sig veckan innan.

Välkommen!

Information kommer även att finnas på vår Facebook-sida "Svamp med Puggehatten".

23 september, 2023
24 september, 2023
25 september, 2023
26 september, 2023
27 september, 2023
28 september, 2023
29 september, 2023
30 september, 2023

oktober

1 oktober, 2023
2 oktober, 2023
3 oktober, 2023
4 oktober, 2023
5 oktober, 2023
6 oktober, 2023
7 oktober, 2023
8 oktober, 2023(1 event)

Besök från Bornholm Obs! Söndag 8 oktober!: 10:00


8 oktober, 2023

I år är det Svampevennerne från Bornholm som besöker oss. Färjan anländer 07:50 och vi kommer att stanna på vägen (troligen i Örups almskog/Örupskärret) innan vi samlas på första gemensamma lokalen Heinge strövområde, se https://kartor.eniro.se/m/kB3Xh kl 10.00. Trolig fortsättning blir sedan i Bjersjöholms naturreservat lite nordväst om Ystad,  P-plats https://kartor.eniro.se/m/0XQTf. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

9 oktober, 2023
10 oktober, 2023
11 oktober, 2023
12 oktober, 2023
13 oktober, 2023
14 oktober, 2023(1 event)

Krageholmssjön: 10:00


14 oktober, 2023

Vi gör ett återbesök i ädellövskogen vid södra sidan av sjön. Samling: Skårby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

15 oktober, 2023
16 oktober, 2023
17 oktober, 2023
18 oktober, 2023
19 oktober, 2023
20 oktober, 2023
21 oktober, 2023(1 event)

OBS! Gropahålet naturreservat. OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!: 10:00


21 oktober, 2023

OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!
Vi besöker Gropahålet NR med sandtallskog och sanddyner.
Samling: östra parkeringen vid reservatet kl. 10.00. https://goo.gl/maps/LV3wWv9N72k
Ansvarig: Gunilla R Burke 073-768 35 39.

22 oktober, 2023
23 oktober, 2023
24 oktober, 2023
25 oktober, 2023
26 oktober, 2023
27 oktober, 2023
28 oktober, 2023(1 event)

Röan/Hästhallarna vid Dagstorpssjön: 10:00


28 oktober, 2023

Tre basaltkupper med utmanande rasbranter, bokskog och många senvuxna träd. Här finns en värdefull kryptogamflora i tre nyckelbiotoper som ligger öster om reservatet. Samling: Hallaröds kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

29 oktober, 2023
30 oktober, 2023
31 oktober, 2023

november

1 november, 2023
2 november, 2023
3 november, 2023
4 november, 2023
5 november, 2023