Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Händelser i juli–december 2024

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

juli

1 juli, 2024
2 juli, 2024
3 juli, 2024
4 juli, 2024
5 juli, 2024
6 juli, 2024
7 juli, 2024
8 juli, 2024
9 juli, 2024
10 juli, 2024
11 juli, 2024
12 juli, 2024
13 juli, 2024
14 juli, 2024
15 juli, 2024
16 juli, 2024
17 juli, 2024
18 juli, 2024
19 juli, 2024
20 juli, 2024
21 juli, 2024
22 juli, 2024
23 juli, 2024
24 juli, 2024
25 juli, 2024
26 juli, 2024
27 juli, 2024(1 event)

Klöva hallar: 10:00


27 juli, 2024

Mäktig sprickdal med ädellövskogsbranter och vackra vyer. I dalens botten rinner Klövabäcken. Samling: Klöva hallars parkering kl. 10.00.

Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

28 juli, 2024
29 juli, 2024
30 juli, 2024
31 juli, 2024

augusti

1 augusti, 2024
2 augusti, 2024
3 augusti, 2024(1 event)

Vantalängan (Brösarp): 10:00


3 augusti, 2024

Näringsrik bok- och ekskog intill Verkaån, med inslag av ask och avenbok. Samling: Brösarps kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Patrik Celander 070-372 13 66 

och Alex Regnér 070-359 53 66. 

4 augusti, 2024
5 augusti, 2024
6 augusti, 2024
7 augusti, 2024
8 augusti, 2024
9 augusti, 2024
10 augusti, 2024(1 event)

Åbjär: 10:00


10 augusti, 2024

Bäckravin med bokskog och många rödlistade svampar. 

Samling: Östra Sönnarslövs kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

11 augusti, 2024
12 augusti, 2024(1 event)

Rövarekulan: 18:00


12 augusti, 2024

Ravin med bokskogar, ängar och betesmarker. 

Samling: Rövarekulans parkering kl. 18.00. Ansvarig: Gunilla R Burke 073-768 35 39. 

13 augusti, 2024
14 augusti, 2024
15 augusti, 2024
16 augusti, 2024
17 augusti, 2024(1 event)

Göingeholm (Hässleholms kommun): 10:00


17 augusti, 2024

Ett större kluster av biotopskydd, naturvårdsavtal och nyckelbiotoper utan svamp- uppgifter. Bra kantarellskog. Mycket fin basaltkupp på Snapphaneberget med bl.a. lunglav. I övrigt mest näringsfattig ek- eller bokskog med klippor. Potential för intressant funga! Finns mindre p-plats för 3–5 bilar vid Snapphaneberget. 

Samling: Häglinge kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43.

18 augusti, 2024
19 augusti, 2024(1 event)

Alnarpsparken: 18:00


19 augusti, 2024

Återkommande lokal som brukar kunna bjuda en del fina fynd. Samling i Alnarp, parkering nr 3, kl. 18.00. Obs! P-skiva behövs. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. 

20 augusti, 2024
21 augusti, 2024
22 augusti, 2024
23 augusti, 2024
24 augusti, 2024(1 event)

Örnabjär: 10:00


24 augusti, 2024

Vulkanrest med gammal ädellövskog och buskrik betesmark. 

Samling: Häglinge kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63. 

25 augusti, 2024
26 augusti, 2024
27 augusti, 2024
28 augusti, 2024
29 augusti, 2024
30 augusti, 2024
31 augusti, 2024(1 event)

Snogeholm: 10:00


31 augusti, 2024

Trädklädda hagmarker och ädellövskogar med gamla och grova ädellövträd, vid Snogeholmssjöns västra strand. Samling: Fiskarhus parkering kl. 10.00. Ansvariga: Alex Regnér 070-359 53 66 och Helena Lindgren 076-211 11 43. 

september

1 september, 2024(1 event)

Svampens dag: Heldag:

Heldag:
1 september, 2024

Olika evenemang runt om i landet och i Skåne.

2 september, 2024
3 september, 2024
4 september, 2024
5 september, 2024
6 september, 2024
7 september, 2024(1 event)

Måryd: 10:00


7 september, 2024

Populärt utflyktsmål med enefälader, skogar och trädklädda betesmarker. Samling: Södra Sandby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63. 

8 september, 2024
9 september, 2024
10 september, 2024
11 september, 2024
12 september, 2024
13 september, 2024
14 september, 2024(1 event)

Herremöllan: 10:00


14 september, 2024

Kalkrik bokskog längs Segesholmsån. Samling: Degeberga kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Patrik Celander 070-372 13 66. 

15 september, 2024
16 september, 2024
17 september, 2024
18 september, 2024
19 september, 2024
20 september, 2024
21 september, 2024
22 september, 2024
23 september, 2024
24 september, 2024
25 september, 2024
26 september, 2024
27 september, 2024
28 september, 2024
29 september, 2024
30 september, 2024

oktober

1 oktober, 2024
2 oktober, 2024
3 oktober, 2024
4 oktober, 2024
5 oktober, 2024(1 event)

Flyinge ängar: 10:00


5 oktober, 2024

Ett reservat utanför Lund med sandiga torrbackar och fuktigare strandängar närmare Kävlingeån. Här har traktens bönder slagit sitt hö och haft djuren på bete i hundratals år. Vi hoppas på bl.a. ängssvampar. 

Samling: Holmby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. 

6 oktober, 2024
7 oktober, 2024
8 oktober, 2024
9 oktober, 2024
10 oktober, 2024
11 oktober, 2024(1 event)

Puggehattens inventeringshelg i Perstorps kommun: Heldag:

Heldag:
11 oktober, 2024

11-13 okt. Mer information kommer på här längre fram.

12 oktober, 2024
13 oktober, 2024
14 oktober, 2024
15 oktober, 2024
16 oktober, 2024
17 oktober, 2024
18 oktober, 2024
19 oktober, 2024(1 event)

Saxtorpsskogen: 10:00


19 oktober, 2024

Populärt strövområde och bra matsvamplokal som domineras av tallskog. Samling: Saxtorps kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Helena Lindgren 076-211 11 43 

och Gunilla R Burke 073-768 35 39. 

20 oktober, 2024
21 oktober, 2024
22 oktober, 2024
23 oktober, 2024
24 oktober, 2024
25 oktober, 2024
26 oktober, 2024(1 event)

Mälarhusens strandbad och Sandby backar: 10:00


26 oktober, 2024

Dynlandskap norr om Sandhammaren med öppna- och trädklädda dyner. Här finns fynd av arter som smaragdnavling, dynstinksvamp och dynskål, men potential finns för fler spännande sanddynsarter. Samling: Mälarhusens strandbads parkering kl. 10.00. 

Ansvarig: Therese Hellberg 070-368 73 48. 

27 oktober, 2024
28 oktober, 2024
29 oktober, 2024
30 oktober, 2024
31 oktober, 2024

november

1 november, 2024
2 november, 2024
3 november, 2024
4 november, 2024
5 november, 2024
6 november, 2024
7 november, 2024
8 november, 2024
9 november, 2024(1 event)

Severtorp: 10:00


9 november, 2024

Nybildat naturreservat uppe Hallandsåsen med bokskog och betade enefälader. Samling: Grevie kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Karin Hjelmér 070-690 45 06. 

10 november, 2024
11 november, 2024
12 november, 2024
13 november, 2024
14 november, 2024
15 november, 2024
16 november, 2024
17 november, 2024
18 november, 2024
19 november, 2024
20 november, 2024
21 november, 2024
22 november, 2024
23 november, 2024(1 event)

Åkeboda (Kristianstads kommun): 10:00


23 november, 2024

Näringsfattig ”bondbokskog” nära friluftsområdet Bockeboda med kontinuitet på Nävlingeåsen. Samling: Djurröds kyrka kl. 10.00. 

Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74. 

24 november, 2024
25 november, 2024
26 november, 2024
27 november, 2024
28 november, 2024
29 november, 2024
30 november, 2024(1 event)

Dalshult: 10:00


30 november, 2024

Naturreservat nordväst om Sporrakullagården med ädellövskog och granskog, bitvis med mycket död ved och stenblock. Samling: Sporrakullagården kl. 10.00. Samarrangemang med Naturskyddsförening Göinge. 

Ansvarig: Mikael Gustavsson 070-630 99 03. 

december

1 december, 2024
2 december, 2024
3 december, 2024
4 december, 2024
5 december, 2024
6 december, 2024
7 december, 2024
8 december, 2024
9 december, 2024
10 december, 2024
11 december, 2024
12 december, 2024
13 december, 2024
14 december, 2024
15 december, 2024
16 december, 2024
17 december, 2024
18 december, 2024
19 december, 2024
20 december, 2024
21 december, 2024
22 december, 2024
23 december, 2024
24 december, 2024
25 december, 2024
26 december, 2024
27 december, 2024
28 december, 2024
29 december, 2024
30 december, 2024
31 december, 2024

januari

1 januari, 2025
2 januari, 2025
3 januari, 2025
4 januari, 2025
5 januari, 2025