Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion
Dalshult


30 november, 2024

Naturreservat nordväst om Sporrakullagården med ädellövskog och granskog, bitvis med mycket död ved och stenblock. Samling: Sporrakullagården kl. 10.00. Samarrangemang med Naturskyddsförening Göinge. 

Ansvarig: Mikael Gustavsson 070-630 99 03. 

Visa hela kalendern