Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion
Snogeholm


31 augusti, 2024

Trädklädda hagmarker och ädellövskogar med gamla och grova ädellövträd, vid Snogeholmssjöns västra strand. Samling: Fiskarhus parkering kl. 10.00. Ansvariga: Alex Regnér 070-359 53 66 och Helena Lindgren 076-211 11 43. 

Visa hela kalendern