Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion
Göingeholm (Hässleholms kommun)


17 augusti, 2024

Ett större kluster av biotopskydd, naturvårdsavtal och nyckelbiotoper utan svamp- uppgifter. Bra kantarellskog. Mycket fin basaltkupp på Snapphaneberget med bl.a. lunglav. I övrigt mest näringsfattig ek- eller bokskog med klippor. Potential för intressant funga! Finns mindre p-plats för 3–5 bilar vid Snapphaneberget. 

Samling: Häglinge kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43.

Visa hela kalendern