Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat


4 maj, 2024

Öppen sandhed med inslag av tall i östra kanten. Observera att det är beträdnadsförbud på yttre delen av udden 1 april – 15 juli.
Samling vid Nyhamnsläges idrottsplats (fotbollsplanerna) kl. 10.00.
Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23. 54.

Visa hela kalendern