Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion OBS – INSTÄLLT! Torups bokskog


2 december, 2023

OBS! – INSTÄLLT på grund av snö. Årets sista exkursion går till en del av Torups bokskog med ädellövskog samt inslag av sälg, al och gran. Här finns tidigare fynd av bland annat trollhand. Vi ser vad vi hittar på främst död ved. Samling: Skabersjöparkeringen vid Skabersjöslingan https://maps.app. goo.gl/HRBVu8qnRHFKYC9D7 kl. 10.00. Ansvariga: Anders Dahl 070-936 66 63 och Karin Hjelmér 0705-86 78 74.

Visa hela kalendern