Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion Röan/Hästhallarna vid Dagstorpssjön


28 oktober, 2023

Tre basaltkupper med utmanande rasbranter, bokskog och många senvuxna träd. Här finns en värdefull kryptogamflora i tre nyckelbiotoper som ligger öster om reservatet. Samling: Hallaröds kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

Visa hela kalendern