Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion
Linnebjär naturreservat, Södra Sandby OBS! ändrad lokal.


5 augusti, 2023

OBS! ändrad lokal! Reservatet består till stor del av en ca 180-årig ekskog med lind och hassel och spridda inslag av ett stort antal andra lövträdsarter och en mindre bokdunge med drygt hundraåriga bokar. I norr finns öppna betade marker med en del solitära träd. Samling: Södra Sandby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Joachim Krumlinde 073-082 58 37.

Visa hela kalendern