Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion
Nytebodaskogen


18 mars, 2023

Naturreservat med 200-årig barrskog där stora delar föll i stormen Gudrun 2005. Det finns idag mängder med död ved och här förekommer bland annat gropticka, tallticka, gransotdyna, vedticka och valkticka. Samling vid Nytebodareservatets parkering kl. 10.00. Se https://kartor.eniro.se/m/A27rd
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

Visa hela kalendern