Meny Stäng

Aktiviteter

OBS! Se Corona-info på förstasidan!

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion Väla skog


14 januari, 2023

Kommunalt naturreservat med gammal bokskog och gott om död ved. Här före- kommer rostporing, rosenporing, skillerticka med flera rödlistade arter. Samling vid reservatets parkering kl. 10.00. Se https://kartor.eniro.se/m/rb0nC
Ansvarig Jan Svensson 070-887 25 23.

Visa hela kalendern