Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion Årsmöte – OBS! Tiden är kl 11!


11 februari, 2023

Plats: ArkivCentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund https://kartor.eniro.se/m/h0KAL
Tid: Kl 11:00 – ca 14

Du som vill ha fika, anmäl dig på info@puggehatten.se

Program

Inledning av ordföranden
Ärenden enligt stadgarna
Fika
Filmvisning: Bianca Dunn-Rydh visar första delen av Considering Fungi – ‘Facilitating Habitat Formation in Boreal Forests’ (ca 45 min)

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Frågan om mötet är behörigen utlyst.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning. 7. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
8. Val av ordförande.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Fastställande av årsavgift för 2024.
13. Förslag till nya hedersmedlemmar.
14. Övriga ärenden.

Avtackning av avgående funktionärer.

Välkommen till vårt årsmöte!

Visa hela kalendern