Redaktionen

Puggehattens redaktion består från och med 2015 av följande personer:

Per Magnuson, redaktör
Dicte Helmersson
Ulf Olsson
Ulf Ryde
Tony Svensson
Karin Sundgren

Manuskript skickas med e-post till
Per Magnuson,

Sänd alltid text och bilder/illustrationer var för sig!