Meny Stäng

Redaktionen

PUGGEHATTEN ges ut av Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening. Tidskriften är en del av föreningens ideella arbete och utkommer med två dubbelnummer per år.

Bidrag till tidskriften tas tacksamt emot. Mejla idéer, artiklar, foton m.m. till redaktören. Foton bör ha en upplösning på minst 300 dpi. Inget arvode utgår.

Redaktör för PUGGEHATTEN:
Shu-Chin Hysing