Redaktionen

Puggehattens redaktion består av följande personer:

Per Magnuson, redaktör
Dicte Helmersson
Ulf Olsson
Ulf Ryde
Tony Svensson
Jan Svensson

Manuskript skickas med e-post till
Per Magnuson,

Sänd alltid text och bilder/illustrationer var för sig!