Bli medlem

DSC05583_2

Medlem blir du genom att betala årsavgiften 125 kr för år 2017 till plusgiro 12 10 34-3 eller bankgiro 859-8963 (För utlandsbetalningar IBAN: SE16 9500 0099 6034 0121 0343 BIC: NDEASESS)

Årsavgiften inkluderar tidskriften Puggehatten, som utkommer med fyra nummer per år inklusive matrikel.

Hela familjen är välkommen. Familjemedlemmar betalar bara 10 kr per år. (Alla familjemedlemmar förs in i matrikeln. Ange därför familjemedlemmarnas namn.)

Adressändringar anmäls till:

email1