Aktiviteter

OBS! Se Corona-info på förstasidan!

 

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Händelser i juni–november 2022

 • - Bälteberga
  Bälteberga
 • - Järavallens strövområde
  Järavallens strövområde
 • - Hjälmaröd–Långaröd
  Hjälmaröd–Långaröd
 • - Kullebergaskogen
  Kullebergaskogen
 • - Sankt Lars-parken, Lund
  Sankt Lars-parken, Lund
 • - Billesholmsskogen
  Billesholmsskogen
 • - Alnarpsparken
  Alnarpsparken
 • - Verkeåns naturreservat
  Verkeåns naturreservat
 • - Skäret–Svanshall, Bölsåkra-Tranekärr
  Skäret–Svanshall, Bölsåkra-Tranekärr
 • - Krageholmssjön, Bokhultabacken
  Krageholmssjön, Bokhultabacken
 • - Svampens dag
  Svampens dag
 • - Axeltorps skogar
  Axeltorps skogar
 • - Klöva hallar (inte i sprickdalen)
  Klöva hallar (inte i sprickdalen)
 • - SMF:s mykologivecka i Uppland
  SMF:s mykologivecka i Uppland
 • - Nordic Mycological Congress i Skåne
  Nordic Mycological Congress i Skåne
 • - Fjälkinge backe naturreservat
  Fjälkinge backe naturreservat
 • - Bornholm
  Bornholm
 • - Saxtorpssjöarna
  Saxtorpssjöarna
 • - Nabbens naturreservat
  Nabbens naturreservat
 • - Klövermossen
  Klövermossen
 • - Hjällens naturreserva
  Hjällens naturreserva

I samarbete med

SFR-logga