Meny Stäng

Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Händelser i september 2023–februari 2024

 • - Rölabackarna naturreservat
  Rölabackarna naturreservat

  Kategori: Exkursion Rölabackarna naturreservat


  2 september, 2023

  Naturbetesmarker och lövskogsdungar. Samling: Andrarums kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Gunilla R Burke 073-768 35 39 och Helena Lindgren 076-211 11 43.

 • - Svampens dag
  Svampens dag

  Kategori: Utställning Svampens dag

  Heldag:
  3 september, 2023

  Olika evenemang runt om i landet och i Skåne. Mer info här.

 • - Stora Mölla, Össjö
  Stora Mölla, Össjö

  Kategori: Exkursion Stora Mölla, Össjö


  9 september, 2023

  Ädellövskog längs Pinnån. Samling: Källna kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Lars Salomon 070-226 33 54.

 • - Mölledammen, Billesholm
  Mölledammen, Billesholm

  Kategori: Exkursion Mölledammen, Billesholm


  16 september, 2023

  Ädellövskog och branter. Samling: Risekatslösa kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Lars Salomon 070-226 33 54 och Jan Svensson 070-887 25 23.

 • - Puggehattens inventeringshelg i Nordvästskåne 22-24/9
  Puggehattens inventeringshelg i Nordvästskåne 22-24/9

  Kategori: Exkursion Puggehattens inventeringshelg i Nordvästskåne 22-24/9

  Heldag:
  22 september, 2023

  Fredag 22 – Söndag 24 september

  I år kommer vi att inventera lokaler i nordvästra hörnet av Skåne, där det finns många intressanta områden som saknar uppgifter om fungan. Vi kommer att ha vår bas på Ängelholms vandrarhem som kan erbjuda 20 sängplatser i dubbel- eller flerbäddsrum. Enkelrum kommer bara att kunna erbjudas om det inte blir fullbokat, annars får du boka själv. Samma sak om vi skulle bli fler.

  Trots att vi i år inte fått några fondpengar har vi satt deltagaravgiften till 600 kr för hela helgen, inklusive övernattning i dubbelrum och mat. Väljer du att delta bara en del av helgen, måste ha enkelrum, delta bara dagtid etc., så meddela detta i anmälan liksom matönskemål. Vandrarhemmet kan inte erbjuda mat i någon form varför vi får hjälpas åt med hanteringen av frukost, lunchpaket och fika. Middag räknar vi med kan ordnas på eller med hjälp av någon restaurang i närheten och vi tänker hålla oss till vegetarisk mat i första hand.

  Observera att detta arrangemang endast är öppet för medlemmar i Puggehatten.

  OBS! Bindande anmälan via epost till föreningens adress <info@puggehatten.se> ABSOLUT senast 13 september.

  Om du ska vara med hela helgen utan inskränkningar, kan du betala in deltagaravgiften på 600 kronor till föreningens plusgiro 121034-3 eller bankgiro 859-8963 så snart du anmält dig, i annat fall avvakta tills du får besked om summan. Tala om vem du vill/kan dela rum med och eventuella matönskemål. Har du frågor så skriv till e-postadressen ovan eller ring till Bella Feimanis 070-037 65 76.

  Vi planerar att samlas fredag vid lunch tid på någon lämplig lokal, käka lunch/fika tillsammans och sedan exkurera för att sedan vara på vandrarhemmet i lagom tid för att etablera oss, arbeta med insamlat material och äta middag tillsammans. Lördagen besöker vi några intressanta lokaler, liksom söndag förmiddag. för att sedan packa ihop och åka hem.

  Ytterligare information om boende, samlingsplats mm kommer till de som anmäler sig veckan innan.

  Välkommen!

  Information kommer även att finnas på vår Facebook-sida "Svamp med Puggehatten".

 • - Besök från Bornholm Obs! Söndag 8 oktober!
  Besök från Bornholm Obs! Söndag 8 oktober!

  Kategori: Exkursion Besök från Bornholm Obs! Söndag 8 oktober!


  8 oktober, 2023

  I år är det Svampevennerne från Bornholm som besöker oss. Färjan anländer 07:50 och vi kommer att stanna på vägen (troligen i Örups almskog/Örupskärret) innan vi samlas på första gemensamma lokalen Heinge strövområde, se https://kartor.eniro.se/m/kB3Xh kl 10.00. Trolig fortsättning blir sedan i Bjersjöholms naturreservat lite nordväst om Ystad,  P-plats https://kartor.eniro.se/m/0XQTf. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

 • - Krageholmssjön
  Krageholmssjön

  Kategori: Exkursion Krageholmssjön


  14 oktober, 2023

  Vi gör ett återbesök i ädellövskogen vid södra sidan av sjön. Samling: Skårby kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

 • - OBS! Gropahålet naturreservat. OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!
  OBS! Gropahålet naturreservat. OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!

  Kategori: Exkursion OBS! Gropahålet naturreservat. OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!


  21 oktober, 2023

  OBS! Ändrad lokal och samlingsplats!
  Vi besöker Gropahålet NR med sandtallskog och sanddyner.
  Samling: östra parkeringen vid reservatet kl. 10.00. https://goo.gl/maps/LV3wWv9N72k
  Ansvarig: Gunilla R Burke 073-768 35 39.

 • - Röan/Hästhallarna vid Dagstorpssjön
  Röan/Hästhallarna vid Dagstorpssjön

  Kategori: Exkursion Röan/Hästhallarna vid Dagstorpssjön


  28 oktober, 2023

  Tre basaltkupper med utmanande rasbranter, bokskog och många senvuxna träd. Här finns en värdefull kryptogamflora i tre nyckelbiotoper som ligger öster om reservatet. Samling: Hallaröds kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

 • - Munkarps fälad
  Munkarps fälad

  Kategori: Exkursion Munkarps fälad


  11 november, 2023

  Naturbetesmark och enefälad. Vi hoppas på vaxskivlingar, jordtungor och finger- svampar. Samling: Munkarps kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23.

 • - Biologisk mångfald i Skåne 2023
  Biologisk mångfald i Skåne 2023

  Kategori: Möten etc. Biologisk mångfald i Skåne 2023

  Heldag:
  18 november, 2023 19 november, 2023

  Upplaga sex av konferensen Biologisk mångfald i Skåne kommer att hållas 18-19 november på Backagården i Höör. Uppdaterad information kommer så småningom att finnas på http://biologiskmangfald.se.

 • - Biologisk mångfald i Skåne 2023
  Biologisk mångfald i Skåne 2023

  Kategori: Möten etc. Biologisk mångfald i Skåne 2023

  Heldag:
  18 november, 2023 19 november, 2023

  Upplaga sex av konferensen Biologisk mångfald i Skåne kommer att hållas 18-19 november på Backagården i Höör. Uppdaterad information kommer så småningom att finnas på http://biologiskmangfald.se.

 • - Asbjär naturreservat
  Asbjär naturreservat

  Kategori: Exkursion Asbjär naturreservat


  25 november, 2023

  Bokskog på brant grusbacke som bildats när glaciärisen smälte undan. Samling: Fru Alstads kyrka kl. 10.00. Ansvariga: Therese Hellberg 070-368 73 48 och Gunilla R Burke 073-768 35 39.

 • - OBS – INSTÄLLT! Torups bokskog
  OBS – INSTÄLLT! Torups bokskog

  Kategori: Exkursion OBS – INSTÄLLT! Torups bokskog


  2 december, 2023

  OBS! – INSTÄLLT på grund av snö. Årets sista exkursion går till en del av Torups bokskog med ädellövskog samt inslag av sälg, al och gran. Här finns tidigare fynd av bland annat trollhand. Vi ser vad vi hittar på främst död ved. Samling: Skabersjöparkeringen vid Skabersjöslingan https://maps.app. goo.gl/HRBVu8qnRHFKYC9D7 kl. 10.00. Ansvariga: Anders Dahl 070-936 66 63 och Karin Hjelmér 0705-86 78 74.