Meny Stäng

Aktiviteter

OBS! Se Corona-info på förstasidan!

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion Klöva hallar (inte i sprickdalen)


17 september, 2022

Lövskog, med huvudsakligen bok på kuperad mark. Här finns såväl matsvamp som t.ex. orange kantarell. Samling: Västra Sönnarslövs kyrka kl. 10.00. https://kartor.eniro.se/m/MzRFe
Ansvariga: Myrra Romberg 073-937 44 28 och Anders Dahl 070-936 66 63.

Visa hela kalendern