Meny Stäng

Aktiviteter

OBS! Se Corona-info på förstasidan!

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Kategori: Exkursion Krageholmssjön, Bokhultabacken


3 september, 2022

Nyckelbiotop vid södra sidan av sjön. Bokdominerad ädellövskog med inslag av äldre ek och rikligt med lågor. Samling: Skårby kyrka kl. 10.00, https://kartor.eniro.se/m/Kk6bf

Ansvariga: Helena Lindgren 076-211 11 43 och Claes Ingvert 070 274 78 41.

Visa hela kalendern