Inventeringshelg 5-7/10 2018

DSC07889_2Föreningen anordnar årligen en inventeringshelg som syftar till att ta reda på mer om fungan inom ett utvalt område. Alla medlemmar är välkomna att anmäla sig. Du behöver inte vara svampexpert för att delta! Tack vare bidrag från bland andra Region Skånes miljövårdsfond kan vi subventionera deltagaravgiften kraftigt.

I år har vi valt att inrikta vår inventeringshelg på ädellövskogsmiljöer i Fyledalen. Basen blir även i år Sövde Äventyrscamp. Det är god vandrarhemsstandard med enkelrumsmöjlighet. Vi behöver lämna besked om antal deltagare och rumsbehov 3 veckor i förväg och sista anmälningsdag är därför 15 september. Tack vare generöst stöd från Kapten Karl Stenholms donationsfond kan vi hålla deltagaravgiften på 500 kr för hela helgen, inklusive övernattning och mat. Väljer du att delta bara en del av helgen, delta bara dagtid etc. ,så meddela detta i anmälan. Observera att detta arrangemang endast är öppet för medlemmar i Puggehatten.

Du anmäler dig via epost till föreningens adress info@puggehatten.se. Om du ska vara med hela helgen kan du betala in deltagaravgiften på 500 kronor till föreningens plusgiro 121034-3 eller bankgiro 859-8963, så snart du anmält dig, i annat fall avvakta tills du får besked om summan. Tala om ifall du vill ha enkelrum och eventuella matönskemål. Har du frågor så skriv till epostadressen ovan eller ring till Sigvard Svensson 070-7763378. Välkommen!

Öppet för medlemmar i Puggehatten.

Anmäl dig via epost till föreningens adress <info@puggehatten.se> senast  16 september och betala samtidigt in deltagaravgiften på XXX  kr/person till föreningens plusgiro 121034-3 eller bankgiro 859-8963. Tala om ifall du vill ha enkelrum och eventuella matönskemål. Välkommen!