Inventeringshelg 29/9 – 1/10

DSC07889_2Föreningen anordnar årligen en inventeringshelg som syftar till att ta reda på mer om fungan inom ett utvalt område. Alla medlemmar är välkomna att anmäla sig. Du behöver inte vara svampexpert för att delta! Tack vare bidrag från bland andra Region Skånes miljövårdsfond kan vi subventionera deltagaravgiften kraftigt.

I år har vi valt att inrikta vår inventeringshelg på Sjöbotrakten, i synnerhet lokaler i Åsums-/Björkaåns dalgång. Basen blir Sövde Äventyrscamp. Alla detaljer är inte klara än men mer information kommer att finnas här och i kommande nummer av Puggehatten.

Anmäl dig via epost till föreningens adress <info@puggehatten.se> senast  5 september. Deltagaravgiften blir 500 kr/person som du betalar in till föreningens plusgiro 121034-3 eller bankgiro 859-8963. Tala om ifall du vill ha enkelrum och eventuella matönskemål. Välkommen!

Öppet för medlemmar i Puggehatten.