Aktiviteter

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Månad Vecka Dag

Events in november 2017–april 2018

 • -
  Herbariekväll
 • -
  Hallaböke, Visseltofta
 • -
  Konferensen Biologisk mångfald i Skåne
 • -
  Konferensen Biologisk mångfald i Skåne
 • -
  Århultsbäcken, Västersjön