Styrelse

Styrelsen 2020
Ledamöter valda vid årsmötet 22 februari 2020.

Anders Dahl – Ordförande 0709-366663
Stefan Bergström – Vice ordförande
Eva Björnström – Sekreterare 0707-341605
Sigvard Svensson – Kassör 0707-763378
Tony Svensson – Programsekreterare – 0703-025474
Yui Chomphunut Haglund – Webbansvarig
Jan Svensson – Ledamot – 0708-872523
Mats Karlsson – Ledamot – 0738-515143
Lars Salomon – Ledamot – 070-226 33 54
Daniel Svensson – Ledamot