Styrelse

Styrelsen 2018

Sigvard Svensson – Ordförande 0707-763378
Anders Dahl – Vice ordförande 0709-366663
Eva Björnström – Sekreterare – 0707-341605
Rebecka Thise – Kassör
Per Magnuson – Redaktör
Tony Svensson – Programsekreterare – 0703-025474
Yui Chomphunut Haglund – Webbansvarig
Jan Svensson – Ledamot – 0708-872523
Mats Karlsson – Ledamot