Styrelse

Styrelsen 2021
Ledamöter valda vid årsmötet 29 maj 2021

Anders Dahl – Ordförande 0709-366663
Stefan Bergström – Vice ordförande
Eva Björnström – Sekreterare 0707-341605
Sigvard Svensson – Kassör 0707-763378
Tony Svensson – Programsekreterare – 0703-025474
Yui Chomphunut Haglund – Webbansvarig
Shu-Chin Hysing – Redaktör
Jan Svensson – Ledamot – 0708-872523
Lars Salomon – Ledamot – 070-226 33 54
Gunilla R Burke – Ledamot
Therese Hellberg – Ledamot