Styrelse

Styrelsen 2017

Sigvard Svensson – Ordförande 0707-763378
Bengt Jürs – Vice ordförande
Eva Björnström – Sekreterare – 0707-341605
Rebecka Thise – Kassör
Per Magnuson – Redaktör
Tony Svensson – Programsekreterare – 0703-025474
Yui Haglund – Webbansvarig
Helena Björnström – Ledamot – 0704-284365
Jan Svensson – Ledamot – 0708-872523
Helena Lindgren – Ledamot
Mats Karlsson – Ledamot