Pinedalen, NO om Gudmuntorp

Deltagare: Ulf O, Claes I, Eva B, Hans Ö, Joachim K, Tony S
    
Vi var 6 deltagare som gjorde ett försommarbesök i Pinedalen, som är en isälvsdal rik på lera. Dalbotten utgörs till största del av betesmark omgiven av smala skogsstråk längs dalens kanter. Skogen består av utglesad ädellövskog där bok ofta dominerar. Det finns även delar med ekdominerad skog av hagkaraktär. Gemensamt är att det råder oftast brist på grov död ved. Skogens undervegetation är frodig om våren, med bl.a. stora fält av ramslök och månviol i backarna, men det är emellanåt också tydligt att skogen är näringspåverkad av omgivande åkrar och betesmarker. Det var långt mellan svampfynden, men det får man räkna med vi denna tid på året. I en ansamling med granbarr, troligen en komposthög, växte flera fruktkroppar av gyllengrå musseron Melanoleuca cognata, en art som kan hittas både under vår och under höst. På en skogsbilväg stod några grupper av en bläcksvamp som i efterhand bestämdes till mattbläcksvamp Coprinellus xanthothrix. I en hög med mycket rutten bokved hittades en ensam flatskål Peziza repanda. Under fikapausen upptäcktes en vacker grupp av fjällticka Polyporus squamosus på en lutande lövstam. I övrigt var det mest vanligt förekommande arter av tickor, skinn och pyrenomyceter. Totalt fick vi ihop 35 arter från Pinedalen. Några av oss gjorde därefter en kort besök vid Ö Ringssjöns strand, nordväst om Finnhults gård. Här återfann vi kända mycel av prakttagging Steccherinum robustius på almlåga och skinnsvampen Hymenochaete ulmicola på barken av en död almhögstubbe. Vi fann även lysticka Hapalopilus rutilans, rökticka Bjerkandera fumosa och fjällticka. Vid tangenterna: Tony Svensson

Funna arter:
Hjulbrosking Marasmius rotula
Korkmussling Daedalea quercina
Gul rottryffel Scleroderma citrinium
Gyttrad röksvamp Lycoperdon pyriforme
Talgsvamp Sebacina incrustans
Fnöskticka Fomes fomentarius
Plattticka Ganoderma lipsiense
Blek nagelskivling Gymnopus dryophilus
Sköldskivling Pluteus cervinus
Sommarticka Polyporus ciliatus
Långhorn Xylaria longipes
Vargmjölk Lycogala epidendrum
Violfotskremla Russula violeipes
Rostöra Hymenochaete rubiginosa
Kantkremla Russula vesca
Jätteticka Meripilus giganteus
Korkticka Trametes gibbosa
Stubbdyna Kretzschmaria deusta
Sidenticka Trametes versicolor
Stinksvamp Phallus impudicus
Blek ostronmussling Pleurotus pulmonarius
Trollsmör Fuligo septica
Klibbticka Fomitopsis pinicola
Slemhorn Certiomyxa fruticulosa
Raggskinn Stereum hirsutum
Gullhorn Calocera viscosa
Tegelröd slöjlskivling Hypoloma lateritium
Kantarell Cantharellus Cibarius
Kamskivling Amanita fulva
Sprängticka Inonotus obliquus
30 arter allt som allt