Välkommen till Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening!

Vi hälsar alla naturälskare, både matsvampsälskande ”mykofagaster” och miljövänner, välkomna som medlemmar i vår förening. Även icke medlemmar är mycket välkomna att delta i våra svamputflykter som arrangeras hela året! Se fliken Aktiviteter för mer info.

CORONA-INFO
Ingen kommer undan corona-pandemins följdverkningar. Varje dag kommer från regering och ansvariga myndigheter uppdaterade anvisningar och förbud och inte minst vädjan att använda sunt förnuft.

Puggehatten vill gärna fortsätta med exkursioner men inte på vilka villkor som helst. Vi har resonerat oss fram till följande:

  • Är du sjuk eller misstänker att du bär på coronavirus ska du självfallet stanna hemma. Hosta, ont i halsen, andfåddhet och/eller feber räknas som sjukdom. Detta gäller så väl exkursionsledare som deltagare.
  • Är exkursionsledaren sjuk kan det vara svårt att hitta en ersättare med kort varsel. Då kan exkursionen ställas in.
  • Vi överger samåkning i stor skala. Sällskap som kommer tillsammans i en bil får förstås fortsätta åka tillsammans. Annars är regeln, en förare och en baksätespassagerare per bil. Du som har bil bör ta med bilen även om du brukar kunna åka med någon annan på exkursionerna.
  • Ju längre tid vi vistas i bilarna desto större blir smittorisken. Vi kan därför behöva byta exkursioner med lång resväg mot mål med kortare resväg så vi lägger mer tid utomhus i friska luften.
  • Under exkursionen och vid genomgångar följer vi rekommendationen om 2 meters avstånd till övriga.
  • Vill du ha besked om hur det blir med nästa exkursion så kontakta exkursionsledaren.
  • Kolla vår webbpplats och facebooksida för sista-minuteninformation.
  • Vi följer de dagliga uppdateringarna av förhållningsreglerna och anpassar vår verksamhet därefter. Just nu gäller en gräns på max 50 deltagare för evenemang. Denna gräns kan sänkas och innebära att vi ställer in alla följande exkursioner. Styrelsen

Puggehatten lagring av personuppgifter (GDPR)

Föreningen har funnits sedan 1986 och verkar för:

en bättre kännedom om Skånes svampar.

ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen.

en kartläggning av Skånes funga.

* spridning av svampkunskap genom föreningens tidskrift, exkursioner, utställningar mm.

* Växande engagemang för hotade svampar och svampmiljöer inom naturvården.