Välkommen till Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening!

Vi hälsar alla naturälskare, både matsvampsälskande ”mykofagaster” och miljövänner, välkomna som medlemmar i vår förening. Även icke medlemmar är mycket välkomna att delta i våra svamputflykter som arrangeras hela året! Se fliken Aktiviteter för mer info.

CORONA-INFO
Ingen kommer undan corona-pandemins följdverkningar. Från och med  24 november sänks antalet tillåtna deltagare vid allmänna sammankomster till åtta. Vi ställer därför tillsvidare in alla aktiviteter!

Vi hoppas på att situationen förbättras under våren och vi planerar aktiviteterna ”som vanligt”.

Styrelsen

Puggehatten lagring av personuppgifter (GDPR)


Föreningen har funnits sedan 1986 och verkar för:

en bättre kännedom om Skånes svampar.

ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen.

en kartläggning av Skånes funga.

* spridning av svampkunskap genom föreningens tidskrift, exkursioner, utställningar mm.

* Växande engagemang för hotade svampar och svampmiljöer inom naturvården.